torsdag 31 augusti 2006

Ungdomsarbetslösheten halverad—på bara en månad!


198 000 arbetslösa ungdomar. Därför måste anställningsskyddet för ungdomar försämras, menar Maud Olofsson i SVTs utfrågning.

Men nu kan hon lugna sig. De siffror hon använde är nämligen överspelade.
De gällde juni månad. Redan i juli hade arbetslösheten halverats. Från nästan 200 000 till ner till 100 000 med centerpartiets sätt att räkna. D v s tillbaka till den nivå som gällt under 8 av de senaste 12 månaderna.

Antalet öppet arbetslösa, d v s arbetslösa i åldern 16-24 som inte heltidsstuderar, har under de senaste tolv månaderna varit i genomsnitt 69 000.  Det är 7 % av den miljon personer som idag befinner sig i åldrarna 16-24 år.

Källa: AKU

Inga kommentarer: