onsdag 9 augusti 2006

Ungdomsarbetslöshet

 

Hur bra är de borgerliga partierna på att bekämpa ungdomsarbetslöshet?

Ett svar ger figuren nedan. Ungdomsarbetslösheten toppade 1993 då mer än hundratusen unga var öppet arbetslösa. Den sjönk sedan kraftigt efter att borgarna förlorade makten 1994. Den lägsta nivån uppnåddes 2002 då den nästan var nere i 20000. Idag är den något högre men skillnaden sett i ett längre tidsperspektiv är marginell. Jämfört med de borgerliga kan man därför knappast utpeka socialdemokraternas politik mot ungdomsarbetslösheten som ett misslyckande.

 


Free Counters
Counter

Inga kommentarer: