onsdag 23 augusti 2006

Allvarligt faktafel i Alliansens valmanifestPå sidan 9 i den Borgerliga Alliansens ”Valmanifest 2006” står det:

”Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige. Av alla länder i västvärlden har endast Italien högre ungdomsarbetslöshet, mätt med jämförbara mått. Det betyder att mer än var tredje ung människa har ingen eller mycket svag anknytning till arbetsmarknaden.”

Uppgiften om arbetslösheten är hämtad från OECD där man för Sverige 2005 anger 32.7 % som arbetslöshetssiffran för gruppen 15-19 år. Endast för Italien, Slovakien, Tjeckien och Ungern är siffran högre.

Men arbetslöshetssiffran anger inte hur stor del av alla i åldersgruppen 15-19 som är arbetslösa. Istället avser antalet arbetslösa som andel av arbetskraften, d v s arbetslösa plus sysselsatta.

I gruppen 15-19 år är det endast 36.7 % som ingår i arbetskraften. Det är av dessa som 32.7 % är arbetslösa. Andelen av alla i åldern 15-19 som är arbetslösa i OECDs mening är därför 12 % och inget annat. 12 procent är en hög siffra men man ska då komma ihåg att av dessa arbetslösa är mellan 60 % och 70 % heltidsstuderande.  

Är det okunskap eller en vilja att överdriva som ligger bakom Alliansens klavertramp? Både och misstänker jag. Om de som bär ansvaret för dessa rader var väl insatt i hur arbetslöshetssiffror beräknas borde de inte ha dragit till med en tredjedel. Men hittar man en maffig siffra kan det vara svårt att avstå från att använda den utan att fråga närmare om vad den avser.

 

Tack till Göran F för citatet från Valmanifestet.

Inga kommentarer: