lördag 12 augusti 2006

Ivriga bävrar

Ett av Maud Olofssons viktigaste teman i årets valrörelse är att Sverige behöver en bättre företagarpolitik. Men hur dåligt är det ställt med den svenska företagsamheten?

Figuren nedan ger SCBs bild av utvecklingen. Sedan 1998 har antalet företag i alla kategorier mellan 1 och 99 anställda gått starkt framåt. En viss tillbakagång skedde åren efter IT-krisen men de senaste tre åren fortsätter expansionen.

Någon kris för företagsamhet kan man alltså inte tala om i Sverige.

 Utveckling av antalet företag i Sverige, Index 100=1998


Nästa bild visar utvecklngen av antalet företag med 100 antällda eller fler. Denna bild är mer dyster. Den visar att det under de senaste åren försvunnit många stora arbetsplatser medan andra minskat sin sysselsättning. Men bakgrunden här är knappast en brist på företagssamhet. Förklaringen är snarare utflyttning av många industriföretag till låglöneländer och den snabba produktivitetsutvecklingen i Sverige gjort det möjligt att minska antalet anställda och samtidigt öka produktionen.

 

 Utvecling av antalet företag i Sverige, Index 100=1998

 


 

Inga kommentarer: