onsdag 16 augusti 2006

Favorit i repris

Har någon funderat på hur hög den verkliga arbetslösheten är i Sverige? Då kan det vara bra att veta att svaret numera finns på moderaternas hemsida. Lite besviken blir man dock när det visar sig att det man avser är begreppet bred arbetslöshet, eller ”Moderaternas mått på arbetslösheten” som man i käck postmodern anda kallar den siffra man presenterar.

Det egna måttet skall enligt moderaterna mäta ”hur många som skulle kunna arbeta om arbetsmarknaden fungerade väl”. Ok, låt oss ta moderaterna på orden för att med hjälp av begreppet bred arbetslöshet undersöka hur väl arbetsmarknaden fungerar olika länder. Resultatet visas i figuren nedan.

 

Resultatet är överraskande med tanke på att det är moderaterna som marknadsför begreppet. Stämmer moderaternas tes har Sverige tillsammans med Danmark den bäst fungerande arbetsmarknaden i Europa om man undantar Island. Sveriges arbetsmarknad fungerar också bättre än den i USA.

Det kan därför tyckas lite malplacerat att moderaterna i årets valrörelse med sådan kraft kräver försämringar i bidragsystemen med argumentet att detta ska förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Internationellt sett fungerar ju svensk arbetsmarknad alldeles utmärkt om man mäter med moderaternas eget mått!

_________________

Siffrorna är från Eurostat (förutom USA) och avser första kvartalet 2005. Diagrammet har tidigare presenterats i LO-tidningen (hösten 2005).

Inga kommentarer: