måndag 14 augusti 2006

Akut arbetslöshetskris?

Mikael har i en kommentar till min senaste inägg om arbetslösheten framhävt betydelsen av att se till AKUs siffror istället för AMS. Han betonar också att arbetslöshetskrisen uppstår när man räknar in studerade som söker arbete.

Jag har kollat upp AKU sifforna för åldersgruppen 20-24 (16-24 för heltidsstuderane). De redovisas nedan (sysselsatta på högeraxeln). Det som händer med gruppen heltidsstuderande som söker arbete är att den växer kraftigt april, maj, juni. Detta ökade söktryck följs av att sysselsättningen ökar kraftigt i juni, juli, och augusti. Heltidsstuderande som söker arbet sjunker samtidigt ned till noll utan att det händer särsklit mycket med arbetslösheten. Under höstterminen ökar sedan igen antalet heltidsstuderande som söker arbete.

Är detta ett mönster som signalerar en arbetslöshetskris? Inte i mina ögon. Jag läser dessa siffror som att vi har en såsongsarbetsmarknad för studerandearbetskraft som fungerar. På våren ger sig studenter ut för att hitta sommarjobb och de gör det också i stor utsträckning. Att cirka 40000 studerande söker arbete också under höstterminen är inte så konstigt med tanke på att gruppen 16-24 år rymmer nästan en halv miljon studerande.

Jag anser fortfarande att den grupp som riktigt sitter i kläm är de som är anmälda till arbetsförmedlingen men inte får några jobb. Idag är de 4.5% av åldersgruppen 18-24 år. Många men inte någon akut kris med tanke på den arbetskraftsreserv som behövs i en markandsekonomi för att det inte ska bli överhettning.

 

 

 

 

Inga kommentarer: