tisdag 22 augusti 2006

Myten om den misslyckade integrationen


Integrationspolitiken har misslyckats. Detta är ett stående tema i diskussionen om invandrarpolitiken. Men är det sant?

Sedan många år är det i princip bara på flyktingskäl som invandrare från länder utan för Norden och EU kan få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige. Huruvida integrationspolitiken lyckas eller inte beror därför på hur snabbt man ska förvänta sig att en flykting ska lyckas hitta en plats i det svenska samhället?

Diagrammen nedan (från Integrationsverkets Rapport Integration 2005) visar hur det går för flyktingar som kommer till Sverige. Under det första året är andelen sysselsatta mycket låg, mindre än 10 % för kvinnor, mellan 10 % och 20 % för män. Det tredje året har emellertid andelen sysselsatta fördubblats. Runt 20 % av kvinnorna och mellan 30 % och 40 % av männen är nu sysselsatta. Efter ytterligare tre år har det skett ytterligare en fördubbling av andel sysselsatta bland kvinnorna medan andelen sysselsatta av männen har ökat med omkring 50 %.  Efter sju år ligger andelen sysselsatta kvinnor runt 40 %, och andelen sysselsatta män runt 55 %.

Bra eller dåligt? 40 % kvinnor i sysselsättning det är samma siffra som för 50-54 åriga kvinnor i Italien och Grekland år 2000.  Så någon extremt låg siffra är detta inte för kvinnor som kommer från länder med en traditionell syn på kvinnors förvärvsarbete.

Och 55 % sysselsatta män i åldern 20-64 är inte heller lågt om man betänker att sysselsättningsandelen i Italien för gruppen 25-64 är 63.5 %. Lägre än för infödda svenskar, ja, men inte extremt lågt i ett jämförande perspektiv. Vi ska också komma ihåg att här rör det sig om personer som får uppehållstillstånd i Sverige för att det tvingats fly till Sverige undan förföljelse eller krig. Trots detta yrkesarbetar de efter sju år i nästan samma utsträckning som en genomsnittlig italienare. Om detta är permanent utanförskap, ska vi då klassa hela Italien som utanförstående?Slutsatsen är att integrationspolitiken ur sysselsättningssynpunkt knappast kan kallas för misslyckad. Däremot kan man alltid diskutera en ambitionshöjning, t ex när det gäller hur snabbt integrationen sker.

Inga kommentarer: