torsdag 10 augusti 2006

En valarbetare

De borgerliga har i veckan rasat mot AMS' siffror över arbetslösheten. Enligt Aftonbladets refererat anser de borgerliga att AMS-ledningen hjälper Göran Persson att dölja arbetslösheten. Maud Olofsson angriper AMS-chefen personligen: ”Bylund levererar nu veckovis siffror som stödjer regeringen. Arbetslösheten sjunker säger han som ett mantra”.

Men veckovisa arbetslöshetssiffor har AMS presenterat långt innan Bo Bylund blev generaldirektör. I Affärsdatas nyhetsarkiv kan man t ex hitta 633 telegram från TT som redovisar AMS' siffror över öppen och total arbetslöshet. Det första telegrammet i denna databas är från juni 1993 och telegrammen återkommer sedan med en veckas mellanrum ända fram till den 7 augusti 2006.  Att dagens rapportering skulle vara ett nytt fenomen är alltså gripet ur luften.

 

 

Inga kommentarer: