söndag 20 augusti 2006

Sysselsättningsligan: Sverige i topp


Den dåliga sysselsättningen är enligt de borgerliga det främsta skälet till att väljarna bör säja nej till den socialdemokratiska regeringen.

Samtidigt visar nya siffror att Sverige ligger i topp i OECDs sysselsättningsliga. År 2005 hade 80.3 % av befolkningen i åldern 25-64 år ett arbete. Bara Island och Schweiz låg högre. Danmark som ofta lyfts fram som ett föredöme när det gäller sysselsättningen ligger två procentenheter efter (78,2 %). I USA och Storbritannien, vars flexibla arbetsmarknader  ses som en förebild för högeralliansen, ligger sysselsättningen fem procentenheter lägre (75,7 %). Och Irland, vars ekonomi har växt rekordsnabbt under många år, når bara upp till 73 % sysselsättningsgrad.

Det finns alltså utrymme för socialdemokraterna att gå till offensiven i sysselsättningsfrågan. Ser man till andelen sysselsatta ligger Sverige mycket bra till.

Gruppen 25-64 år är intressant för detta är en ålder då de allra flesta avslutat sin grundläggande utbildning.  I gruppen 20-24 är en betydande del av ungdomarna i utbildning och det påverkar andelen sysselsatta. Ser man till både sysselsättning och utbildning i åldersgruppen 20-24 är det två OECD-länder utanför EU som ligger i topp (Island och Australien). Bland EU-länderna delar Sverige tredjeplatsen tillsammans med Finland.

Sysselsättningsligan 2005 

 

Källa: OECD 

Inga kommentarer: