onsdag 30 augusti 2006

Jämlikhet”Socialdemokratisk jämlikhetspolitik har misslyckats. Jag känner ett djupt bekymmer över att vårt samhälle, Sverige på 2000-talet, i viktiga avseenden håller på att glida isär.”

Detta sa fp-ledaren Lars Leijonborg på folkpartiets riksmöte i Malmö i mars 2006. Två månader senare publicerar SCB ”Inkomstfördelningsundersökningen 2004” och vi får facit.

Ett standarmått på inkomstojämlikheten är den s k Gini-koefficienten. Om reavinster räknas in nådde enlig detta mått inkomstojämlikheten en topp år 2000 på 0.29 för att sedan sjunka till 0.26 år 2004.

Även om man räknar bort reavinster var Gini-värdet på topp år 2000 (0.24) med en minskning till 0.23 år 2004.  

Ökande klyftor kännetecknade 1990-talet men i Sverige har denna trend, enligt SCBs siffror, kunnat hejdas under 2000-talet. Detta gör att Sverige är det land i Europa som vid sidan av Slovenien har den lägsta inkomstojämlikheten.

 

Ur ”Inkomstfördelningsundersökningen 2004”

 

Inga kommentarer: