måndag 28 augusti 2006

Mållös

Reviderad 06-09-01, efter kommentarer:

MUFs ”Sagan om Göran Persson och Arbetslösheten” är en stark kandidat till att bli årets valfilm. Men den bild man presenterar av arbetslöshetens utveckling är vad man kan kalla ”stark friserad”:

Av någon anledning innehåller filmens centrala diagram bara tre datapunkter per år, trots att det bygger på kvartalsdata från Eurostat.

Y-axeln har också en utformning som jag aldrig stött på tidigare. Avståndet mellan varje skalstreck motsvarar som regel två procentenheter. Men med ett undantag. Skalstrecket efter 4 procent är nämligen inte 6 utan 5 procent.

Syftet med dessa manipulationer har varit att måla upp bilden av en kontinuerligt ökande arbetslöshet som kan sättas i kontrast  till de optimistiska uttalanden om arbetslösheten som Göran Persson gjort vid olika tillfällen sedan 2001.

De punkter som retuscherats bort under perioden 2001-2005 är genomgående det innevarande årets högsta arbetslöshet. På så sätt kan arbetslösheten under 2006, där den högsta arbetslöshetspunkten plötsligt finns med, framställas som rekordhög.  

Den som konstruerat MUFs diagram har också velat tona ned den ökning av arbetslösheten som inträffade under 2003.  Här ligger nämligen MUFs siffror systematiskt lägre än de man hittar i Eurostat. Motivet är senarelägga arbetslöshetsökningen till en tidpunkt då  man kan hitta ett uttalande från Göran Persson om sjunkande arbetslöshet.

Diagram ur MUFs valfilm: 


Nedan är EURO-STAT siffor jämförda med MUFs. Här visas hur MUF kapat bort årstopparna utom de sista året då man lagt till (flyttat?) en toppnotering till slutdatum för vilket det inte finns några data i EUROSTAS databas när jag kollade i måndags.

Om de som lämnat kommentarer tycker att detta är ett OK sätt att hantera data hoppas jag att de aldrig kommer i närheten av ett jobb i företag, organisationer eller offentlig administartion där det krävs respekt för empiriska data.  

 

 

 

MUFs bild kan jämföras med den som ges av SCBs kvartalsstatistik och som är de siffror Göran Persson kommenterar.  Även här ökar arbetslösheten men ökningen är i huvudsak koncentrerad till år 2003. Om man inte tar hänsyn till den statistikomläggning som skedde under andra kvartalet 2005 kan man se en ökning även detta år. Men den förklaras i huvudsak av den nya mätmetoden.

Men till AKU-diagrammet hade det varit svårt att göra en fräsig valfilm. Så fram med saxen och ta bort de värden som inte passar och justera andra. Ändamålet helgar medlen! 

 

Ska MUFs tilltag bara ses som ett utslag av ungdomligt oförstånd? I så fall vore det bra om Fredrik Reinfeldt gjorde klart att detta sätt att hantera statistik inte är representativt för den borgerliga alliansen. Alternativt är detta sätt att hantera data något man lärt sig av höger-gurus som Stefan Fölster och Robert Gidehag, bara att man går ännu ett steg längre.

Säkert kan en hel del av inspirationen också komma västerifrån. Al Frankens bok ”LIES And the Lying Liars Who Tell Them- A Fair and Balanced Look at the Right” från 2003 om hur den amerikanska högern hanterar sanningen är rekommenderad läsning.

Inga kommentarer: