torsdag 5 januari 2012

Hellre höga vinster än höga lärarlöner?

I dagens SVD slår Maria Ludvigsson vakt om friskolekoncernernas vinster. Hellre höga vinster än höga lärarlöner!


Om det var så att resultaten i svensk skola hade förbättrats i takt med att friskolorna blev fler hade det kanske inte varit så stort bekymmer att de tar ut vinster. Men nu är det tvärtom. Ju fler friskolorna har blivit desto sämre presterar den svenska skolan (se mina tidgare bloggar).

Samtidigt finns det forskningsresultat som visar att lägre lärarlöner leder till sämre resultat. Lärarförbundet har alltså här ett starkt argument.

Jag vill inte att mina skattepengar stoppas i riskkapitalisternas fickor till ingen nytta. Vill man ha vinster i skolan bör skolan finansieras på annat sätt än med skatter.

Ingen skattesubvention skulle ju dessutom ge ännu större valfrihet. Då kan ju föräldrar själva bestämma om deras barn ska gå i skolan överhuvudtaget. Skolavgifterna kan finansieras av lån som barnen betalar tillbaka när det blir vuxna. ;-)

3 kommentarer:

Helena von Schantz sa...

Det är också olustigt att Ludvigsson utger sig för att tala för LR:s medlemmar. Vi är många lärare som är djupt kritiska till friskolereformen. I synnerhet i sin tidigare, men även i sin nuvarande utformning. Försvarare får man däremot leta efter trots att det antagligen skulle löna sig väldigt väl både ekonomiskt och karriärmässigt för den lärare som tar till pennan för den friskolekoncern som står för lönekuverten.

Jonas Vlachos sa...

Bo, hur kommer det sig att du finner andra resultat än Böhlmark och Lindahl? Beror det på hur ni viktar eller kan det vara valet av tidsperiod?

Bo Malmberg sa...

Tänker du på deras konkurrensresultat? Dom tittar på mikrodata. Jag refererar istället till makrotrenderna.

Det jag refererar till är att de försämrade PISA resultaten för Sverige har gått hand i hand med en ökande friskoleandel. Trots att vi var utlovade att det skulle gå tvärtom.

Våra mikroanalyser av frågan har tyvärr bromsats upp pga tröga dataleveranser.