torsdag 5 januari 2012

Hellre höga vinster än höga lärarlöner?

I dagens SVD slår Maria Ludvigsson vakt om friskolekoncernernas vinster. Hellre höga vinster än höga lärarlöner!


Om det var så att resultaten i svensk skola hade förbättrats i takt med att friskolorna blev fler hade det kanske inte varit så stort bekymmer att de tar ut vinster. Men nu är det tvärtom. Ju fler friskolorna har blivit desto sämre presterar den svenska skolan (se mina tidgare bloggar).

Samtidigt finns det forskningsresultat som visar att lägre lärarlöner leder till sämre resultat. Lärarförbundet har alltså här ett starkt argument.

Jag vill inte att mina skattepengar stoppas i riskkapitalisternas fickor till ingen nytta. Vill man ha vinster i skolan bör skolan finansieras på annat sätt än med skatter.

Ingen skattesubvention skulle ju dessutom ge ännu större valfrihet. Då kan ju föräldrar själva bestämma om deras barn ska gå i skolan överhuvudtaget. Skolavgifterna kan finansieras av lån som barnen betalar tillbaka när det blir vuxna. ;-)