måndag 17 oktober 2011

Aftobladet förfalskade hyresregler

Juholt-veckan har verkligen varit en spännande tid och det kan vara dags att fråga sig vad det var som hände. Jag har gått tillbaka till källorna och där finns en hel del av intresse.

En viktig fråga under Juholt-veckan har varit vilka regler som gäller. I Aftonbladets första artikel fredagen den 7 oktober finns det en fakta ruta där det i fyra punkter anges vad som gäller:

1. Alla riksdagsledamöter som bor utanför Stockholm har rätt till ett rum i riksdagens fastigheter eller ersättning för en övernattningsbostad inom fem mil från riksdagshuset.
2 Som mest kan man få 8 000 kronor per månad, plus ersättning för hushållsel med 100 kronor i månaden.
3 En lägenhet som delas med någon annan ska ersättas endast till hälften. Även bidraget till el ska halveras.
4 Det är upp till riksdagsledamoten själv att anmäla förändringar i övernattningsboendet, vilket kan leda till justeringar av ersättningen från riksdagen


Som källa anges Riksdagens ledamotsservice.


Dessa uppgifter kommenteras av Juholt på en presskonferens samma dag:


Vad jag inte har gjort är att jag har tagit del av reglerna som säger att om man är två som delar en lägenhet så utgår halv ersättning. Det kände jag inte till. Det borde jag ha känt till. Jag kommer att justera detta idag. Självklart ska detta korrigeras redan idag.
...
Jag kände inte till att det endast utgår halv ersättning om man är två i lägenheten. Det borde jag känna till.
[Framgick inte det tydligt av det brev du fick ...]
Nej jag har inte tagit del av detta. Det är inget fel på regelverket. Det är min sak att ta reda på vilka regler som gäller.
[....]
Rimligheten är att riksdagsledamoten får halv ersättning om det är två som bor där i lägenheten och så är också regelverket. Det hade jag inte tagit till mig.


En viktig sak med Juholts uttalanden här är att han konsekvent hävdar att ha inte har känt till regeln om att halv ersättning utgår om man är två som delar lägenheten. Inte mindre än fem gånger upprepar han detta. Givet att den regel som Aftonbladet hänvisar tillom att "en lägenhet som delas med någon annan ska ersättas endast till hälften" finns har givetvis Juholt begått ett viktigt misstag. Han säger inte att regelverket är solklart utan bara "att det inte är fel på regelverket". Tillfrågad om rimligheten i sitt agerande hänvisar han direkt till den regel som står i Aftonbladets faktaruta: "Rimligheten är att riksdagsledamoten får halv ersättning om det är två som bor där i lägenheten och så är också regelverket".


Har Aftonbladet hävdat att Juholt själv har uppgivit att det finns en regel om halv ersättning. Det Juholt säger på presskonferensen ger inte något stöd för denna slutsats. Tvärtom så betonar han just att han inte tagit del av regelverket.

Från fredag fram till tisdag är det Aftonbladets beskrivning av regelverket som gäller som sanning. Det är mot detta regelverk som Juholt förbrutit sig och det är därför han kan anklagas för bidragsfusk. Den förundersökning som inleds ska snarast analysera Juholts uppsåt.

På onsdagen redovisar emellertid TT en intervju med Juholts advokat där säger att "Ersättningen till riksdagsledamöter som delar sin bostad är inte reglerad någonstans". Detta är en intressant upplysning men eftersom det är advokatens uppgift att stötta Juholt kan han uttalande givetvis ifrågasättas. Men samma dag gör också Emma Leijnse i Sydsvenska Dagbladet en genomgång av reglerna. När de gäller riksdagsledamöter som har en egen lägenhet säger inget "att man inte får ha någon annan boende där, inte heller att riksdagsledamoten måste dela sina kostnader med sin eventuella sambo". Den källa hon hänvisar till är Marianne Bjernbäck, enhetschef på riksdagens ledamotsservice.

På torsdagen börjar det sedan stå alltmer klart att den bild av reglerna som Aftonbladet gett är felaktig. Då uttalar sig justitieutskottets vice ordförande Johan Linander för SVT: "För några år sedan kom nya tydligare regler kring riksdagens egna bostäder och samboende efter några fall med riksdagsledamöter som levde i samboförhållanden i riksdagens eget bostadsbestånd. Jag tog för givet att dessa regler också gällde egna bostäder, vilket dock inte visat sig vara fallet".

Sent på torsdagseftermiddagen fick sedan Aftonbladet konstatera "Det finns inga regler som sa att Håkan Juholt gjorde fel". Något erkännande att Aftonbladet hade givit en felaktig bild av reglerna i den ursprungliga artikel kommer man dock inte med. Istället skyller man på Juholt: "Något ironiskt kan tyckas är att Håkan Juholt hade fel när han på presskonferensen efter Aftonbladets avslöjande sa att reglerna han brutit mot "är glasklara".


Att Juholt skulle ha sagt så har jag emellertid inte lyckats hitta något belägg för. Uttrycket "reglerna är glasklara" återfinns emellertid i en kolumn som Aftonbladets Oisín Cantwell publicerade den 7 oktober liksom i en nyhetsartikel som Aftonbladet publicerar den 8 oktober "Sanningen om fusket". 


En tydlig punkt för denna diskussion sätts sedan fredagen den 14 oktober av överåklagare Björn Ericson (SvD 14 oktober): "Det är rätt tydligt att man inte kan ha ett straffrättsligt ansvar när det är sådana här oklarheter i regelverket", "Med tanke på den kraft som det har påståtts och anmälts bedrägeri så är det förvånansvärt när det inte finns något som ger stöd i regelverket för att det har begåtts något fel. Man kan inte dra sådana slutsatser som så blixtsnabbt drogs". Även polisen kritiseras för att ha dragit igång förundersökningen på lösa grunder. "Det var fel. Det var Stockholmspolisen som mer eller mindre rutinmässigt beslutade om förundersökning. Det var inte grundat på att en åklagare hade gjort en bedömning, säger han". Även här kan det helt enkelt vara Aftonbladets faktaruta som spökar. Den slog så tydligt fast att det fann en regel mot vilken Juholt uppenbarligen brutit.


Men kanske var det svårt för Aftonbladet att få fram riktiga uppgifter om vad som gällde? Här är en artikel som DN publicerar på Juholt-veckans första dag intressant. Här har man intervjuat Marianne Bjernbäck och journalisten konstaterar att "reglerna säger inte någonting uttryckligen om eventuell sambo". Detta indikerar starkt att den regel nummer 3 som Aftonbladet publicerat kan vara en ren förfalskning. 


Prövar man denna tanke så hör man helt nya saker när man lyssnar på presskonferensen med Juholt: 
- Vad jag inte har gjort är att jag har tagit del av reglerna som säger att om man är två som delar en lägenhet så utgår halv ersättning. 
Det kände jag inte till
- Jag kände inte till att det endast utgår halv ersättning 
Nej jag har inte tagit del av detta.


Det som sker här är att Juholt informerats om en regel som han tidigare inte visste fanns. Att han är förvånad är inte så konstigt eftersom regel i själva verket är uppfunnen av Aftonbladet.


Mycket talar också för att Aftonbladet visste att det inte fanns någon regel men att var tvungen att formulera den för att få Juholt att framstå som klandervärd. Tidningens agerande framstår alltså som mycket anmärkningsvärt. Man har utpekat Juholt för att överträda regler på ett sätt som, givet uppsåt, kan föranleda straffansvar.  


Att utpeka någon som brottslig, klandervärd eller lämna uppgifter som är ägnade att väcka andra missaktning är kriminaliserat som förtal. Ett sådant utpekande är försvarligt om det handlar om t ex riksdagsledamöter som begått brott. Men man måste också kunna visa att uppgiften är sann. 
Det är ytterst tveksamt om Aftonbladet under flera dagar hade skälig grund för att utpeka Juholt för att ha överträtt riksdagens regler när både riksdagsförvaltningen, åklagaren och Juholts advokat snabbt genom läsning av offentliga handlingar kunde konstaterandet att så inte var fallet. 


Se också SvD, SvD igen, SR, DN

lördag 15 oktober 2011

Oisín Cantwell på AB måste be Juholt om ursäkt!


Dags för en pudel Oisín Cantwell.

Den 8 oktober skrev du I Aftonbladet:
"Men reglerna är glasklara och andra politiker har inte haft några problem att hålla sig till dem".

Nu tvingas du erkänna att "det finns inga regler om vad som gäller om han eller hon delvis bor ihop med sin partner".

Men var är din ursäkt?

Nej du framhärdar I att Juholt är en skurk men att han kommer undan för att det saknas bevis. Men vilken lag är det han brutit mot? Är det din uppfattning att människors ska lagföras med utan att det finns en lag att hänvisa till? I så fall hamnar vi I en skräckvärld där vem som helst kan sättas I fängelse på vilken grund som helst. Är det detta du förespråkar?

Det som gör att din logik haltar är att du sätter likhetstecken mellan att bryta mot "glasklara regler" och att efter en öppen redovisning få en ersättning I enlighet med de principer som riksdagsförvaltningen tillämpar. Att du får din nedsmutsning av miljön betald av skattebetalare I form av reseavdrag blir inte brottsligt bara för att jag tycker att det är förkastligt.

Om du inte ber Juholt om ursäkt för att du anklagat honom för att bryta mot glasklara regler kommer du att bidra till en journalistförakt utan gräns.

Men någonting säger mig att det kommer att dröja innan journalister som du lyckas med konststycket att inse följande moraliska självklarhet:

Om man falskeligen anklagar en människa för brott ska man be om ursäkt när det visar sig att man farit med osanning.

Se även DN, AB,  GP, VK, SVT, SR