söndag 17 februari 2008

Är fett nyttigt?

"Fet mat ger bättre hälsa" Är rubriken på en DN-artikel idag.

Den bygger på en intervju med den kontroversiella läkaren Annika Dahlqvist i Sundsvall.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=743727

Fakta är att forskning pågår och alla forskningsresultat pekar inte alls i den riktning som DNs rubrik antyder. Jämför t ex den formuleringen med vad som en grupp forskare från Australien skriver i januarinumret av Journal of the American College of Cardiology

"Under isocaloric conditions [samma kaloriintag], VLCHF (very-low-carbohydrate, high-fat) and HCLF (high-carbohydrate, low-fat) diets result in similar weight loss. Overall, although both diets had similar improvements for a number of metabolic risk markers, an HCLF diet had more favorable effects on the blood lipid profile. This suggests that the potential long-term effects of the VLCHF diet for cardiovascular disease risk remain a concern and that blood lipid levels should be monitored"

D v s det finns en klar risk att GI-diet med mycket fett leder till hjärtsjukdom.