tisdag 9 november 2010

Metacognitiv dissonance

"Att tro sig kunna känna igen fel i sitt eget tänkande, resonerande och sina egna kunskaper trots en brist på bevis eller trots överväldigande bevis för motsatsen" så definieras metacognitiv dissonance av psykologen Brent E. Turvey.

Och han lägger till:

It is one of the essential features of such incompetence that the person so afflicted is incapable of knowing that he is incompetent. To have such knowledge would already be to remedy a good portion of the offense.

Med anledning av utbildningsminister Jan Björklunds uttalande om geografiämnet kan man just undra om han har drabbats av metakognitiv dissonans. Problemet är inte att Björklund saknar kunskaper om vad geografiämnet består av. Problemet är att han inte förstår att han saknar denna kunskap och att ingen i hans omgivning kan få honom att förstå hur djupa hans kunskapsluckor är.