lördag 28 februari 2009

Banker bakom kronfallet?

Varför är kronkursen så låg?

En jämförelse med 1992 kan vara intressant. Då kollapsade kronan när de svenska bankerna inte längre var kreditvärdiga. Så länge de svenska bankerna lånade upp i utlandet och lånade ut i Sverige så skapade de en efterfrågan på svenska kronor. När de inte fick låna i utlandet längre var de tvungna att minska utlåningen i Sverige för att sedan växla kronor till utländsk valuta och betala av gamla utlandslån. Då bidrog bankerna till ett utbud av svenska kronor. Kronkursen störtade.

Vad händer nu? Enligt SCBs statistik minskar från november och framåt  bankernas upplåning av valuta från utlandet. Inlåningen av utländsk valuta från utländsk allmänhet minskar också, men man ökar utlåningen av utländsk valuta till utländska kunder. Samtidigt har man dragit ned på utlåningen i kronor till svensk allmänhet. För att klara denna ekvation krävs det att svenska banker växlar in kronor mot t ex Euro eller Dollar för att täcka upp den minskande valutainlåningen. Alltså bidrar bankerna till en ökad försäljning av svenska kronor. Kronkursen rasar på samma sätt som 1992.