tisdag 9 februari 2010

Johan Norberg pressad


Wilkinsons bok om jämlikhet har fått nyliberalerna på defeniven. Om ojämlikhet, som Wilkinson menar, är negativt för välfärden i ett land då blir det svårt att argumentera för att ökande klyftor är bra.

Men Wilkinsons bok är bara en saga, hävdar Johan Norberg i en krönika i Dagens industri, och han hänvisar till nationalekonomens Angus Deatons översikt från 2003. Men Deaton förnekar inte att det finns ett samband mellan ojämlikhet och hälsa. Det han ifrågasätter är det empiriska stödet för att ökade inkomster för de rika skulle leda till försämrad hälsa för de fattiga, även om de fattigas inkomster inte minskar.

På denna punkt har emellertid forskningen gått framåt sedan 2003. Inte minst har de statistiska metoderna förbättrats Den senaste sammanställninghen publicerades i november 2009 i tidskriften British Medical Journal och bygger på en genomgång av 28 olika studier.  Den visar att Wilkinson har rätt. Ökad inkomstojämlikhet leder till försämrad hälsa även om man kontrollerar för individens socio-ekonomiska status, ålder och kön.

Inga kommentarer: