tisdag 9 augusti 2011

Ingen ökad handel med Euron

EMU ökar handeln. Detta fick vi veta under folkomröstningskampanjen. Och även senare har detta budskap förmedlats av svenska ekonomer som Harry Flam och Lars Calmfors.

En ny genomgång av olika statistiska studier visar dock att denna slutsats är felaktig. Väger man samman de studier som gjorts för Euro-zonen är effekten mycket liten (+ 4%). Men författaren kan också visa att det finns en tydlig bias när det gäller vilka resultat som publiceras. Om effekten hamnar under noll blir det ingen publikation. Justerar man för denna bias blir den kvarvarande effekten noll.

De politiker som nu slåss för att Euron ska överleva kan alltså inte trösta sig med att det kämpar för en god sak. Handeln i Europa skulle klara sig lika bra utan valutaunionen.

Se även DN idag den 9 augusti.

Inga kommentarer: