tisdag 1 juni 2010

Israel och Nordkorea

 

Ett obeväpnat skepp närmar sig en stängd kust. Några mil ut möts skeppet av krigsfartyg som går till angrepp. Blod flyter, människor dödas. Skeppen beslagtas av mördarna.

Hade det hänt utanför Nordkoreas kust skulle ingen blivit förvånad. När nu Israel har handlat på samma sätt har man slutligen intagit sin plats bland skurkstaterna.

Det dags för Europa att svara. Vi bör, som Syd-Korea, möta denna uppenbara aggression med sanktioner. Ett första steg är ett embargo mot flyg som ska till eller kommer från Israel. Det rör sig om minst ett sextiotal flygningar per dag. Ett flygembargo skadar ingen människa fysiskt. Även den ekonomiska skadan blir begränsad. Det handlar inte heller om att isolera Israel. Men man får välja sjövägen istället för flyg. Ett flygembargo leder därför i första hand till trassel. Det är ett mjukt sätt att visa att Europa inte accepterar den politik mot palestinierna som Israel bedriver. Sätter Israel stopp för bosättningarna och inleder förhandlingar kan embargot hävas.

När Israel svarar på angrepp mot de egna medborgarna är det vedergällning som gäller. Europa bör gå mildare fram. Men om det enda svaret blir försiktiga krav på ”utredning” kommer det att ses som eftergivenhet av Israels hökar. Som ett godkännande av att Israel kan fortsätta med sin aggression.

Hur länge ska Europa tåla den förnedring som Israel utsätter oss för?  Det är dags att med icke-våld manifestera att centrala Europeiska säkerhetsintressen hotas av Israels nuvarande politik. Sanktioner lyckades få slut på apartheid i Sydafrika. Samma metoder bör nu prövas för att få tillstånd en lösning på Palestinafrågan. 

Inga kommentarer: